Shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon“) i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“) Rukovalac ECO Design Studio group d.o.o. Beograd, Matični broj: 20155728, PIB: 104377564, čiji je zakonski zastupnik Kosta Maksimović, direktor, (dalje: „Rukovalac“), izdaje sledeće:

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

(„Obaveštenje“)

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost lica koja su izvršila kupovinu ulaznica za različite događaje kod Rukovaoca dalje: (“kupci/korisnci”), kao i da ih informiše o njihovim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

 • ime, prezime,
 • adresa isporuke,
 • broj telefona
 • i e-mail adresa.

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Podaci se obrađuju u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji ulaznica za različite događaje, kao i u svrhu slanja obaveštenja o tim događajima (npr. promena termina održavanja, otkazivanje i sl.)

Pravni osnov obrade jeste: obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje ugovora o kupovini ulaznica za određeni događaj.

Obrađivač podataka

 • ECO Design Studio group d.o.o.,
 • Dunavski Kej 23/11,
 • 11000 Beograd,
 • Republika Srbija.

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju najviše 10 godina.

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e-mail adresu [email protected].

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

Tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac i obrađivač su sproveli tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Prihvatanjem ovog Obaveštenja kupac je svestan i saglasan da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom Obaveštenja, obrađuju od strane Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.

Čuvanje privatnosti

U ime ECO Design Studio group d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni ECO Design Studio group d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Rukovalac i Obrađivač

 • ECO Design Studio group d.o.o.
 • Dunavski Kej 23/11, 11000 Beograd, Srbija
 • Delatnost i šifra delatnosti: 7311 – Delatnost reklamnih agencija
 • Matični broj: 20155728
 • PIB: 104377564
 • Web adresa: www.edsgroup.net
 • Email: [email protected]
 • CALL CENTER: +381 60 533 999 3 Viber WhatsApp
 • Email: [email protected]
 • Radno vreme: ponedeljak – petak u periodu od 09 do 17 časova (subota i nedelja – neradni dani).

Kriptovane porudžbine

Svi Vaši lični podaci će biti transferovani SSL (Secure Socket Layer) metodom u 256-bitnoj enkripciji (RSA s 2048bita) i zbog toga ne mogu biti iskorišćene od strane trećih osoba. Ovo je trenutno najnoviji standard sigurnosti na internetu.

Cookies / kolačići

Kolačići su alfanumerički paketi informacija sa varijabilnim sadržajem koje šalje veb server koji se čuvaju na računaru korisnika i čuvaju u unapred određenom roku važenja. Upotreba kolačića omogućava da se ispituju neki podaci posetioca veb stranice i da se prati njihovo korišćenje na internetu. Kolačići pomažu da se prate interesovanja korisnika, obrasci upotrebe interneta i istorija poseta veb stranici kako bi se osiguralo da je iskustvo kupovine korisnika optimalno. Budući da se kolačići koriste kao vrsta oznake koja omogućava veb stranici da prepozna posetioca koji se vraća na stranicu, pomoću njih se takođe mogu sačuvati važeće korisničko ime i lozinka za tu veb lokaciju. Ako pregledač pošalje prethodno sačuvani kolačić, provajder servisa koji obrađuje kolačić ima mogućnost povezivanja trenutne posete korisnika sa prethodnom, ali samo u vezi sa njihovim sopstvenim sadržajem.

Informacije koje kolačići šalju olakšavaju prepoznavanje veb pretraživača, pa korisnici mogu primiti relevantan i „personalizovan“ sadržaj. Kolačići čine pregledavanje praktičnijim, uključujući potrebe za bezbednošću podataka na mreži i relevantno oglašavanje. Uz pomoć kolačića, provajder servisa takođe može kreirati anonimne statistike o navikama gledalaca stranica, tako da može bolje prilagoditi izgled i sadržaj stranice.

Veb lokacija dobavljača usluge koristi dve vrste kolačića:

– Privremeni kolačići – kolačići za upotrebu sesije (session-id) neophodni za upotrebu veb stranice. Njihova upotreba je od suštinskog značaja za navigaciju i za funkcionisanje veb stranice. Bez njih, sajt ili njegovi delovi neće biti prikazani, pregledavanje postaje ometano, stavljanje ulaznica u korpu ili bankovno plaćanje ne mogu se pravilno sprovesti.

– Trajni kolačići – koji će ostati na uređaju, ovisno o podešavanjima veb pretraživača, dugo ili dok ih korisnik ne obriše. Unutar njih postoje interni i eksterni kolačići. Interni kolačići se stvaraju ako server provajdera servisa instalira kolačić i podaci se proslede u njegovu sopstvenu bazu podataka. Ako je kolačić instalirao server provajdera servisa, ali se podaci prosleđuju spoljnom provajderu, koristi se spoljni kolačić. Kolačići treće strane koje je treća strana postavila u pregledač korisnika (Google Analitics, Facebook Pixel) su spoljni kolačići. Oni se stavljaju u pretraživač ako posećenia veb lokacija koristi usluge koje pruža treća strana. Svrha stalnih kolačića je da se osigura da veb lokacija funkcioniše na najvišem nivou u cilju povećanja korisničkog iskustva.

 • Svrha obrade podataka: obavljanje platnih transakcija s pružateljem platnih usluga, identifikacija i razlikovanje korisnika, identifikacija korisnikove trenutne sesije, čuvanje podataka stvorenih tokom sesije, sprečavanje gubitka podataka, identifikacija i praćenje korisnika, veb analitika.
 • Obim obrađenih podataka: identifikacioni broj, datum, vreme i prethodno posećena veb stranica.
 • Period obrade podataka: privremeni kolačići se čuvaju dok se ne zatvore sve veb lokacije iste vrste.
 • Trajni kolačići se čuvaju na računaru korisnika godinu dana ili dok ih korisnik ne izbriše.
 • Moguće posledice neuspeha u pružanju podataka: nedostupnost određenih servisa veb stranice, neuspešne platne transakcije, netačnosti u analitici.
E-Mail

ECO Design Studio group d.o.o. koristi vašu e-mail adresu samo za postupak poručivanja ulaznica, kao i dostavljanja važnih obaveštenja o događajima za koji ste kupili ulaznicu (kao što su promena termina, otkazivanje događaja ili sl).

Ugovor

Naš online servis podrazumeva sporazumno korišćenje i čuvanje Vaših podataka. Sve izmene u našem poslovanju koje se odnose na bezbednost i poverljivost podataka biće objavljene na ovoj web stranici.

Zaštita ličnih podataka
Registracija, prikupljanje i upotreba informacija

Tokom procesa kupovine / registracije skupljamo podatke kao što su ime, prezime, adresa isporuke, broj telefona i Vaša e-mail adresa. Vaše podatke koristićemo samo u svrhu izvršenja naše usluge i plaćanja.

ECO Design Studio group d.o.o. je ekskluzivni vlasnik podataka prikupljenih na web sajtu ulaznice.saloninfo.rs.

Narudžbine

Morate uneti podatke o kontaktu (kao što su Vaše ime, adresa e-pošte, broj telefona i adresa isporuke) i informacije o plaćanju (kao što su broj platne kartice, datum roka i ime platne kartice ako se odlučite da platite platnom karticom). ECO Design Studio group d.o.o. nema uvid o podacima vezanim za platnu karticu, već se proces unosa tih podataka vrši na platformi provajdera plaćanja „Chip Card“ a.d. Beograd.

Mi ćemo koristiti ove informacije za izdavanje računa i ispunjenje Vašeg naloga. U zavisnosti od ličnih podataka koje pružate, biće vam poslat email sa identifikacionim brojem kupovine i svim ostalim potrebnim informacijama. Ako dođe do problema pri popunjavanju Vašeg naloga, koristićemo te informacije da Vas kontaktiramo.

Odnosi s kupcima

Lične informacije koje unesete će nam pomoći da stupimo u kontakt sa Vama, odgovorimo na Vaša pitanja, pružimo usluge koje ste izabrali i upravljate nalogom. Ako je potrebno, kontaktiraćemo Vas putem e-maila ili telefona.

Profil

Sakupljamo informacije koje primamo putem kolačića i datoteka dnevnika, ali mi ne stvaramo nikakav „profil“ Vaših preferencija. Povezaćemo Vaše lične podatke sa Vašim kupovinama, ali ih nećemo deliti sa trećim licima.

Korišćenje i objavljivanje podataka

Vaše lične podatke ponekad delimo trećoj strani i pružaocima usluga. Treće strane, koristimo za pružanje usluga dostave kao i za proces plaćanja kreditnom karticom preko naše web stranice. Ove kompanije lične podatke čuvaju i koriste po svojim pravilima o zaštiti podataka.

U slučaju da bilo koja treća strana koja nije naš agent ili pružalac usluga, traži informacije, bićete obavešteni, a Vi ćete imati mogućnost da odlučite da li želite da date svoje lične podatke ovom klijentu.

Odricanje

Zadržavamo pravo otkrivanja Vaših ličnih podataka ako to zahteva zakon i ako verujemo da je obelodanjivanje neophodno za zaštitu naših prava i / ili za postupanje u skladu sa sudskom istragom, sudskim nalogom ili pravnim postupkom.

Odjavljivanje / isključivanje

Na zahtev za unos Vaših ličnih podataka, takođe imate mogućnost da „odbijete“ upotrebu ovih informacija u određene svrhe.

Linkovi na druge stranice

Ova stranica sadrži linkove na web lokacije koje nisu u vlasništvu ili kontrolisane od strane ECO Design Studio group d.o.o. Nismo odgovorni za politiku privatnosti ovih stranica. Preporučujemo da pročitate politiku privatnosti za svaku lokaciju koja prikuplja lične podatke i da budete pažljivi kada napustite našu web lokaciju. Naša politika privatnosti se odnosi samo na informacije koje sakupljamo na ovoj web lokaciji.

Pristup ličnim informacijama

Ako se Vaše lične informacije menjaju, možete ih ispraviti ili ažurirati unošenjem promena u polju „Moj nalog“ ili putem e-maila [email protected].

Sigurnost

Za zaštitu Vaših ličnih podataka koristimo industrijski prihvaćene standarde, kako tokom samog prenosa tako i kada dođu do nas. Međutim, nikakav način slanja podataka preko interneta nije 100% siguran. Stoga, uprkos upotrebi opšte prihvaćenih standarda i metoda zaštite Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost. Da biste saznali više o bezbednosti na našem sajtu možete nam poslati e-mail na [email protected].

Promena u poslovanju

Ako ECO Design Studio group d.o.o. prolazi kroz poslovne promene, kao što su spajanja, sticanja druge kompanije ili prodaje veći deo svoje imovine Vaši lični podaci će verovatno biti deo prodate imovine. Bićete obavešteni o bilo kakvoj većoj promeni vlasništva ili kontroli Vaših ličnih podataka putem e-pošte ili putem hitnog obaveštenja na našoj web lokaciji 30 dana pre promene.

Izmene Izjave o privatnosti

Ako odlučimo da promenimo našu politiku privatnosti, objavićemo ove izmene na ovoj stranici i na drugim sajtovima za koje smatramo da su prikladni. Ovo će vam pomoći da znate kako se sakupljaju i koriste podaci, kao i okolnosti pod kojima se mogu otkriti.

Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti, tako da je redovno proveravate. Ovde ćete biti obavešteni o promenama naše politike privatnosti, ili putem e-pošte ili putem obaveštenja na našoj web stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja ili sugestije u vezi sa našom politikom privatnosti, možete nam poslati e-mail na [email protected].


Pročitajte i Uslove kupovine koji važe na ovom prodajnom mestu (internet prodavnici).